طراحی سبک مدرن 1400

دکوراسیون پذیرایی یکی از مهم ترین بخش ها در هر خانه ای به شمار می رود و هر فردی با ورود به خانه با اولین مکانی که مواجه می شود پذیرایی می باشد از این رو بهتر است شما در هنگام طراحی داخلی این بخش از منزل حساسیت لازم را به خرج بدهید. در ادامه تصاویری از اجرای پروژه بازسازی کامل به سبک مدرن ۱۴۰۰ که توسط گروه مهندسان آتیله معماری مسعودیان انجام شده  را مورد بررسی قرار می دهیم که امیدواریم مورد توجه تان قرار بگیرد.

مشخصات پروژهبازسازی کامل
کارفرماآقای عامری
محل پروژهکیش
محل پروژهکیش
نوع کاربریمسکونی
متراژ 90 متر

فرم خدمات