پروژه ها و نمونه کارهای انجام شده توسط گروه معماری مسعودیان

نمونه کارهای انجام شده

پروژه های انجام شده توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی انواع دکوراسیون پذیرایی توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی انواع دکوراسیون آشپزخانه توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی انواع دکوراسیون اتاق خواب توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی انواع دکوراسیون سرویس بهداشتی و حمام توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی ویلا توسط آتلیه معماری مسعودیان

طراحی نمای ساختمان توسط آتلیه معماری مسعودیان