loading

طراحی بازسازی

2342144 300x300 1 - طراحی بازسازی سازه و عملکرد ساختمانهای قدیمی

طراحی بازسازی سازه و عملکرد ساختمانهای قدیمی

طراحی بازسازی سازه و تجزیه و تحلیل شبیه سازی عملکرد ساختمانهای قدیمی بازسازی ساختمانهای قدیمی از قرن بیست و یکم پدید آمده است. روش ساخت و ساز سنتی دارای نقایص بسیاری از جمله عدم وجود فناوری دیجیتالی سازی و مدیریت انفورماتیک ، ضعیف بودن همکاری و عدم توانایی در ارزیابی اثر بخشی بازسازی ساختمان است. نحوه ساماندهی طراحی اصلاح ساختار ... بیشتر بخوانید
Call Now Button